Xella Slovensko, spol. s r. o.

Obchodno - poradenská kancelária
Bajkalská 25
827 18 Bratislava
telefón  +421 25 810 30 51
fax        +421 25 810 30 59
e-mail  ytonglinka.sk@xella.com

 

 

Sídlo spoločnosti

Xella Slovensko, spol. s r.o.
Zápotočná 1004
908 41 Šaštín - Stráže, Slovenská republika

tel.: +421 34 690 96 11 - spojovateľka
tel.: +421 34 690 96 23 - servis centrum
fax: +421 34 690 96 13


Společnost je zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 1147/T
IČO: 31 445 799
IČ DPH: SK2020376765