Xella Slovensko, spol. s r. o.

Obchodno - poradenská kancelária
Bajkalská 25
827 18 Bratislava
telefón +421 46 518 85 51
fax        +421 25 810 30 59
e-mail  ytonglinka.sk@xella.com

Sídlo spoločnosti

Xella Slovensko, spol. s r.o.
Zápotočná 1004
908 41 Šaštín - Stráže, Slovenská republika

tel. +421 46 518 85 99 - spojovateĺka
tel. +421 46 518 81 32 - zákaznický servis


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 1147/T
IČO: 31 445 799
IČ DPH: SK2020376765

Kontaktná adresa na e-shop (reklamácie a vrátenie zásielok) :
Xella Slovensko, spol. s r.o.
prevádzka: 4. apríla 479/125
972 43 Zemianske Kostoľany

telefón pre zákazníkov : +421 465 188 602, +421 465 188 603
e-mail: eshop.sk@xella.com

Náradie