Kontakt

Obchodno - poradenská kancelária
Prievozská 14
SK 827 18 Bratislava
e-mail ytonglinka.sk@xella.com

Sídlo spoločnosti

Xella Slovensko, spol. s r.o.
Zápotočná 1004
908 41 Šaštín - Stráže, Slovenská republika


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 1147/T
IČO: 31 445 799
IČ DPH: SK2020376765

Kontaktná adresa na e-shop (reklamácie a vrátenie zásielok) :
Xella Slovensko, spol. s r.o.
prevádzka: 4. apríla 479/125
972 43 Zemianske Kostoľany

Kontaktujte nás

Zákaznícka podpora

+420 724 893 640

eshop@ytong.sk