Informácie o spracúvaní osobných údajov

(„oznámenie“)

 

Sme radi, že ste navštívili webovú stránku eshop.ytong.sk. Ochrana a bezpečnosť osobných údajov našich zákazníkov a používateľov je pre nás najvyššou prioritou. Dôsledne dodržiavame právne predpisy o ochrane údajov, najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov („GDPR“) a zákona č . 18/2018 o ochrane osobných údajov („ZOOÚ“).

V tomto oznámení vysvetľujeme, ktoré informácie (vrátane osobných údajov) spracúvame počas vašej návštevy a používania webovej stránky eshop.ytong.sk (ďalej len „webová stránka“).

I.     Kto je zodpovedný za spracúvanie vašich osobných údajov?

Osobou právne zodpovednou za spracúvanie vašich osobných údajov je Xella Slovensko, spol. s r.o. so sídlom na adrese Zápotočná 1004, 908 41 Šaštín – Stráže, telefón: 0800 118 583, e-mail: obchod.sk@xella.com. Ak v tomto oznámení píšeme „my“, „nás“ alebo „naše“, vždy sa to vzťahuje na vyššie uvedenú spoločnosť.

Úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať aj prostredníctvom vyššie uvedených kanálov na adrese ytonglinka.sk@xella.com alebo dpoczsk@xella.com.

II.   Aké zásady dodržiavame?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov len vtedy, ak máme na ich spracúvanie primeraný právny základ, alebo ak ste nám na to dali súhlas. Na základe vášho súhlasu spracúvame vaše osobné údaje predovšetkým na propagačné a marketingové účely.

Na webovej stránke sa môžu zaznamenávať/zbierať aj informácie, ktoré nám neumožňujú vašu osobnú identifikáciu. V určitých prípadoch - najmä v kombinácii s inými údajmi - sa však aj tieto informácie môžu považovať za „osobné údaje“. Okrem toho môžeme na webovej stránke zaznamenávať/zbierať aj informácie, ktoré nám neumožňujú vašu priamu alebo nepriamu identifikáciu; napríklad v prípade, keď zhromažďujeme súhrnné informácie o všetkých používateľoch tejto webovej stránky.

III. Ktoré údaje spracúvame?

To, ktoré údaje spracúvame, závisí od účelu, na ktorý používate našu webovú stránku.

1.        Možnosti informácií a poradenstva

Prostredníctvom nášho kontaktného formulára vám ponúkame rôzne možnosti poradenstva a informácie. V závislosti od možností, ktoré si zvolíte, spracúvame rôzne osobné údaje:

a)        Online poradenstvo: ak nás kontaktujete jedným zo spôsobov uvedených na našej webovej stránke, spracujeme osobné údaje, ktoré ste uviedli v komunikácii, aby sme mohli spracovať a vyriešiť vašu požiadavku.

b)        Informačné materiály: ak ste nás požiadali o zaslanie informačných materiálov, spracúvame osobné údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári, minimálne vaše meno a priezvisko a údaje o vami zvolenom spôsobe kontaktu s nami (pošta a/alebo e-mail), aby sme vám mohli zaslať materiály, o ktorý ste nás požiadali.

c)        Telefonické poradenstvo: ak ste nás požiadali o telefonické poradenstvo, spracúvame osobné údaje, ktoré ste poskytli v kontaktnom formulári, minimálne vaše meno a priezvisko a vaše telefónne číslo, ktoré sú potrebné na požadované telefonické poradenstvo.

d)        Osobné poradenstvo: ak ste nás požiadali o osobné poradenstvo, spracúvame osobné údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári, minimálne vaše meno a priezvisko a vaše telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať a dohodnúť si s vami osobné poradenstvo.

e)        Newsletter prostredníctvom e-mailu: Ak ste sa prihlásili na odber našich noviniek prostredníctvom e-mailu, spracúvame osobné údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári, minimálne vaše meno a priezvisko a vašu e-mailovú adresu, aby sme vám mohli zasielať novinky prostredníctvom e-mailu. Okrem toho používame aj ďalšie údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári (napríklad údaje o vašich aktivitách a oblasti vašich záujmov), aby sme vám mohli zasielať informácie prispôsobené vašim záujmom. Údaje získané z doručenia a zobrazenia e-mailu vyhodnocujeme v súhrnnej forme (miera doručenia, miera otvorenia, miera kliknutia, miera konverzácie, miera odhlásenia, miera odmietnutia) s cieľom analyzovať úspešnosť kampane. Vyhodnocujeme však aj konkrétne osobné údaje vygenerované zobrazením a používaním e-mailu (moment otvorenia, kliknuté hypertextové odkazy, stiahnuté dokumenty), aby sme vám aj na tomto základe mohli v budúcich e-mailových novinkách poskytovať personalizované informácie, ktoré najlepšie odrážajú vaše záujmy a preferencie.

2.        Online objednávky

Objednávku môžete zadať na našej webovej stránke bez toho, aby ste sa museli registrovať a vytvárať si konto. V takom prípade sú potrebné osobné údaje potrebné na dokončenie objednávky (napr. vaše meno a priezvisko, fakturačná adresa alebo adresa na doručenie, ak sa líši, vaša e-mailová adresa, ako aj potrebné informácie o platbe, spôsobe doručenia a informácie súvisiace s objednávkou).

3.         Registrácia / Zákaznícky účet

Pri prihlasovaní ako registrovaný používateľ - najmä pri vytváraní zákazníckeho účtu - potrebujeme a zhromažďujeme osobné údaje, ktoré vyplývajú z registračného formulára na našej webovej stránke. Môžeme od vás vyžadovať opätovné zadanie osobných údajov, ktoré sme už získali počas registrácie (najmä na vašu identifikáciu), a zhromažďovať ďalšie osobné údaje, ak používate určité informácie na našej webovej stránke alebo chcete uskutočniť objednávku.

Na našu webovú stránku môžete pristupovať bez priameho zadania osobných údajov (ako je vaše meno, poštová alebo e-mailová adresa). Aj v tomto prípade musíme získať, zhromažďovať a ukladať určité údaje, aby sme vám umožnili prístup na našu webovú stránku. Okrem toho na tejto webovej stránke používame určité analytické funkcie a máme integrované funkcie tretích strán/poskytovateľov („Social Plugins“).

4.        Súbory protokolov: keď navštívite túto webovú stránku, náš webový server automaticky ukladá názov domény a IP adresu počítača, ktorý používate na prístup na našu webovú stránku (zvyčajne váš poskytovateľ internetového pripojenia), vrátane dátumu, času a trvania vašej návštevy, podstránok/URL, ktoré ste navštívili, a informácií o aplikáciách a koncových zariadeniach, ktoré používate na návštevu našej webovej stránke.

5.        Súbory cookie: aby sme mohli našu ponuku organizovať tak, aby bola pre vás ako používateľa čo najprívetivejšia, používame súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v prehliadači zariadenia, ktoré používate. Tieto súbory nám pomáhajú identifikovať, čo návštevníci našej webovej stránky preferujú, a podľa toho ju organizovať. Väčšina nami používaných súborov cookie sú takzvané súbory cookie relácie. Po ukončení návštevy našej webovej stránky sa automaticky vymažú. Na určité účely používame aj trvalé súbory cookie. Naše súbory cookie nezhromažďujú žiadne osobné údaje, prostredníctvom ktorých by bolo možné identifikovať konkrétnu osobu, ani neumožňujú vašu identifikáciu na webových stránkach/poskytovateľov tretích strán. Na nastavenie súborov cookie môžete použiť náš panel súborov cookie. Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o umiestnení súborov cookie. Týmto spôsobom sa pre vás používanie súborov cookie stáva transparentným. Nastavením prehliadača môžete tiež v zásade zabrániť prijímaniu súborov cookie. Za určitých podmienok to však môže viesť k tomu, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

6.        Analýza webových stránok pomocou služby Google Analytics: aby sme mohli neustále zlepšovať naše webové stránky, používame na našich webových stránkach službu analýzy webových stránok Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používa aj súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení a umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie vygenerované týmto súborom cookie o vašom používaní webovej stránky sa spravidla odosielajú na server spoločnosti Google v Európe (alebo v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru) na účely anonymizácie IP adresy, aby ju nebolo možné spojiť s konkrétnou osobou. Až po anonymizácii IP adresy sa skrátená IP adresa odošle na server Google v USA a tam sa uloží. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA odošle celá adresa IP a skráti sa tam. Na tejto webovej stránke sa používa služba Google Analytics s rozšírením na anonymizované zaznamenávanie IP adresy (tzv. maskovanie IP). Na našu žiadosť používa spoločnosť Google zhromaždené informácie na vyhodnotenie vašej návštevy webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nie je spojená so žiadnymi inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť aj príslušným nastavením prehliadača. Radi by sme vás však upozornili, že v takom prípade nebudete môcť využívať funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu. Zaznamenávaniu údajov generovaných súborom cookie, ktoré sa týkajú vašej návštevy webovej stránky, a ich odosielaniu spoločnosti Google a následnému spracúvaniu spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnkov prehliadača, ktoré sú k dispozícii na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ďalšie informácie o ochrane údajov pre službu Google Analytics nájdete tu http://www.google.com/analytics/terms/de.html a tu http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html .

7.        Remarketing Google: na našej webovej stránke používame aj funkciu remarketingu spoločnosti Google. To nám umožňuje ponúkať vám reklamu, ktorá môže byť relevantná pre vaše záujmy na základe vašich predchádzajúcich návštev našej webovej stránky. Ak ste spoločnosti Google udelili súhlas, vaše návštevy sa budú zaznamenávať vo všetkých zariadeniach, ktoré používate. Táto reklama sa bude zobrazovať len na reklamných stránkach spoločnosti Google, a to buď v službe Google Adwords, alebo v sieti Google Display Network. Na účely vykonania analýzy, v ktorej sa webová stránka používa ako základ pre umiestnenie reklamy vyplývajúcej zo záujmu príjemcu, používa spoločnosť Google súbory cookie na zaznamenávanie návštev webovej stránky, ako aj anonymizované údaje o používaní webovej stránky. Osobné údaje návštevníkov webovej stránky sa neukladajú. Ak potom navštívite iné webové stránky v sieti Google Display Network, zobrazia sa vám vložené reklamy, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou odrážajú oblasti produktov a informácií, ktoré ste predtým hľadali. Používanie súborov cookie spoločnosťou Google môžete natrvalo deaktivovať kliknutím na nasledujúci odkaz a stiahnutím a inštaláciou zásuvných modulov uvedených na tomto odkaze: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Súbory cookie používané poskytovateľmi tretích strán môžete prípadne deaktivovať tak, že navštívite stránku Network Advertising Initiative na deaktiváciu na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/ a budete postupovať podľa pokynov na odhlásenie. Podrobnejšie informácie o remarketingu Google a vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov nájdete na adrese: http://www.google.com/privacy/ads/.

8.        DoubleClick: Na zobrazovanie propagačných reklám, ktoré môžu byť pre vás relevantné, používame aj službu DoubleClick, ktorú tiež poskytuje spoločnosť Google. Spoločnosť Google priradí vášmu prehliadaču pseudonymné identifikačné číslo (ID), aby mohla skontrolovať, ktoré reklamy boli zobrazené vo vašom prehliadači a ktoré boli vyhľadávané. Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje. Používanie súborov cookie DoubleClick umožňuje spoločnosti Google a jej internetovým partnerom iba zahrnúť propagačné reklamy na základe predchádzajúcich návštev našej webovej stránky alebo iných stránok na internete. Informácie vygenerované súbormi cookie odosiela spoločnosť Google na server v USA na účely vyhodnotenia a ukladá ich tam. Prenos osobných údajov spoločnosťou Google tretím stranám sa uskutočňuje len na základe zákonných predpisov alebo v rámci spracovania prispôsobených osobných údajov. Spoločnosť Google v žiadnom prípade neposkytuje vaše osobné údaje v súvislosti s osobnými údajmi zaznamenanými spoločnosťou Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením svojho prehliadača. Okrem toho máte možnosť zabrániť zaznamenávaniu osobných údajov generovaných súbormi cookie v súvislosti s vašou návštevou webovej stránky a spracovaniu týchto osobných údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnkov prehliadača na adrese https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB v časti Rozšírenie na deaktiváciu DoubleClick. Súbory cookie Doubleclick môžete prípadne deaktivovať na stránkach Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info.

9.        Facebook Pixel: Službu Facebook Pixel prevádzkuje spoločnosť Facebook  so sídlom 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA - www.facebook.com („Facebook“) na našich webových stránkach. Pomocou pixelu Facebooku je možné sledovať správanie používateľov po tom, ako boli kliknutím na propagačnú reklamu na Facebooku presmerovaní na určité webové stránky prevádzkované našou spoločnosťou. Tento postup sa používa na vyhodnotenie účinnosti propagačných reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu a môže prispieť k optimalizácii budúcich propagačných postupov. Zozbierané údaje sú pre nás anonymné, a preto nám neumožňujú vyvodzovať žiadne závery týkajúce sa konkrétnych používateľov a sami neposkytujeme spoločnosti Facebook žiadne osobné údaje. Facebook však údaje ukladá a spracúva tak, aby bolo možné prepojenie na príslušný profil používateľa, a Facebook môže údaje používať v súlade so svojimi zásadami používania údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/ ). Spoločnosti Facebook a jej partnerom môžete povoliť zverejňovanie propagačných reklám na Facebooku a mimo neho. Okrem toho sa na tieto účely môže vo vašom počítači uložiť súbor cookie. Ak ste členom sociálnej siete Facebook a neželáte si, aby Facebook zhromažďoval údaje o vás prostredníctvom Facebook pixelu a prepojil ich s údajmi o vašom členstve uloženými na Facebooku, môžete používanie Facebook pixelu odmietnuť. Odmietnutie sa vzťahuje na prehliadač, ktorý používate.

10.    Sledovanie konverzií LinkedIn: na našich webových stránkach používame technológiu analýzy a sledovania konverzií spoločnosti LinkedIn Corporation so sídlom 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA - www.linkedin.com („LinkedIn). Pomocou tejto technológie LinkedIn sa vám môže zobrazovať reklama na základe vašich záujmov. Okrem toho dostávame od spoločnosti LinkedIn súhrnné a anonymné správy o zobrazovacích aktivitách a informácie o tom, ako interagujete s našou webovou stránkou. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig. Analýzu vášho používateľského správania a zobrazovanie odporúčaní na základe vašich záujmov spoločnosťou LinkedIn môžete odmietnuť kliknutím na políčko "Opt-out of LinkedIn" (pre členov LinkedIn) alebo "Opt-out" (pre ostatných používateľov) na tomto odkaze: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

11.    Sociálny plugin Facebook: Na našej webovej stránke sme integrovali tlačidlo Facebook. Tlačidlo Facebook spoznáte podľa loga Facebook alebo tlačidla „To sa mi páči“. Aby sme zabránili automatickému odosielaniu informácií na Facebook už pri prezeraní našej webovej stránky, implementovali sme tzv. riešenie dvojitého kliknutia. Vedľa tlačidla Facebook sa nachádza ďalšia oblasť, ktorá vyzerá ako prepínač. Iba ak kliknete na tento prepínač a potom opäť kliknete na tlačidlo Facebook, informácie (ako napríklad adresa našej webovej stránky a identifikácia vášho používateľa) sa odošlú na Facebook. Opäť platí, že my ako prevádzkovateľ nemáme žiadne informácie o obsahu prenášaných osobných údajov ani o ich použití spoločnosťou Facebook. Nebudeme vedieť, kedy a na ktoré tlačidlo ste klikli. Viac informácií o používaní osobných údajov spoločnosťou Facebook nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook http://de-de.facebook.com/policy.php.

IV. Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

1.        Spracúvanie osobných údajov alebo údajov obsiahnutých v prihlasovacích súboroch sa vykonáva s cieľom umožniť vám používanie našej webovej stránky; vykonáva sa na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR s cieľom zachovať náš oprávnený záujem na prevádzke našej webovej stránky.

2.        Spracúvanie osobných údajov zhromaždených prostredníctvom súborov cookie (vrátane služby Google Analytics) a pseudonymných používateľských profilov na reklamné účely, účely prieskumu trhu a organizáciu webovej stránky podľa našich potrieb sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR na základe vášho súhlasu.

3.        Spracúvanie osobných údajov na účely realizácie ponúk informácií a poradenstva sa uskutočňuje na účely realizácie vami vybraných ponúk alebo v prípade newsletterov zasielaných e-mailom na účely registrácie a prijímania newsletterov. Toto spracúvanie sa vykonáva len s vaším súhlasom na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spracovanie osobných údajov, ktoré sa používa na vybavenie vašich požiadaviek niektorým zo spôsobov uvedených na našej webovej stránke, sa vždy vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu na nadviazanie a udržiavanie obchodných kontaktov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak sa vaša žiadosť týka uzavretia zmluvy alebo predzmluvných dojednaní, vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Upozorňujeme, že súhlas, ktorý ste nám udelili, môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, napríklad kliknutím na príslušný odkaz v každom z našich informačných bulletinov alebo zaslaním odvolania súhlasu poštou, faxom alebo e-mailom prostredníctvom jedného zo spôsobov kontaktu uvedených na prvej strane tohto oznámenia.

4.        Ak zadáte objednávku prostredníctvom našej webovej stránky alebo sa zaregistrujete ako používateľ alebo si vytvoríte zákaznícky účet, spracúvame osobné údaje získané v tejto súvislosti na účely plnenia zmlúv s vami na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

5.        Osobné údaje získané v súvislosti s používaním našej webovej stránky môžeme spracúvať aj na účely plnenia zákonných povinností a povinností, ktoré sa na nás vzťahujú; to sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

6.        V prípade potreby spracúvame vaše osobné údaje okrem vyššie uvedených účelov aj na účely zachovania našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretích strán, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Medzi naše oprávnené záujmy patria:

a)        uplatňovanie právnych nárokov a obhajoba právnych sporov;

b)        prevencia a objasňovanie trestných činov;

c)        riadenie a ďalší rozvoj našich podnikateľských a obchodných aktivít vrátane riadenia rizík.

V. Som povinný poskytnúť osobné údaje?

Osobné údaje potrebné na registráciu na odber našich informačných bulletinov, na poskytovanie informácií a poradenstva, na zadávanie objednávok online alebo na registráciu ako používateľ alebo na vytvorenie zákazníckeho účtu sú v príslušných oblastiach webovej stránky (napr. v online formulári) označené ako povinné údaje; bez poskytnutia povinných údajov vám nemôžeme umožniť používať príslušné funkcie.

Ak od vás požadujeme a získavame ďalšie osobné údaje, pri žiadosti vám oznámime, či je poskytnutie týchto informácií vyžadované na základe zákonnej povinnosti alebo je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Pritom spravidla uvádzame tie osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné a nie je nevyhnutné na splnenie vyššie uvedených zákonných povinností alebo nie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy.

VI. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v rámci našej spoločnosti. V závislosti od typu osobných údajov k nim majú prístup len niektoré oddelenia/organizačné jednotky. Patria k nim najmä odborné oddelenia, ktoré sa zaoberajú poskytovaním našich digitálnych ponúk (napr. webových stránok), a naše IT oddelenie. Vzhľadom na koncepciu vykonávania úloh a oprávnení je prístup v rámci našej spoločnosti obmedzený na tie funkcie a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný/ktorý je potrebný na spracovanie na daný účel.

V rozsahu povolenom zákonom môžeme vaše osobné údaje prenášať aj tretím stranám mimo našej spoločnosti. Medzi týchto externých príjemcov môžu patriť okrem iného:

a)        pridružené spoločnosti v rámci skupiny Xella, ktorým poskytujeme osobné údaje na účely spracovania analýzy údajov alebo iných administratívnych prác a tiež na marketingové účely (napr. zasielanie e-mailov, organizovanie marketingových prieskumov atď.);

b)        poskytovatelia služieb, ktorých sme poverili poskytovaním služieb na základe osobitnej zmluvy, ktorá môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, vrátane subdodávateľov našich poskytovateľov služieb, ktorí sú zapojení s naším súhlasom;

c)        oprávnené orgány verejnej moci, ak sme povinní preniesť vaše osobné údaje na základe zákonných povinností a záväzkov.

VII. Používa sa automatizované rozhodovanie?

V súvislosti s prevádzkou našej webovej stránky nepoužívame žiadne automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania) v zmysle článku 22 GDPR. Ak chceme v jednotlivých prípadoch použiť postupy tohto druhu, budeme vás o tom informovať osobitne v zákonom stanovenom rozsahu.

VIII. Odosielajú sa osobné údaje mimo EÚ/EHP?

Spracovanie vašich osobných údajov sa uskutočňuje v rámci EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Iba v súvislosti so zapojením poskytovateľov služieb webovej analýzy sa môžu informácie posielať príjemcom v tzv. „tretích krajinách“. „Tretie krajiny“ sú krajiny mimo Európskej únie alebo krajiny, ktoré nie sú súčasťou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorých nemožno predpokladať úroveň ochrany osobných údajov porovnateľnú s Európskou úniou.

Ak prenášané informácie obsahujú osobné údaje, zabezpečujeme, aby bola pred takýmto prenosom zaručená potrebná primeraná ochrana osobných údajov v príslušnej tretej krajine alebo u príjemcu v tretích krajinách. Môže to vyplývať najmä z tzv. rozhodnutia Európskej komisie o primeranej ochrane, ktorým sa stanovuje celková primeraná ochrana osobných údajov v tretej krajine. Prípadne sa môžeme pri prenose osobných údajov spoliehať aj na tzv. „štandardné zmluvné doložky EÚ“ dohodnuté s príjemcom. Ďalšie informácie o vhodných a primeraných zárukách na zabezpečenie dodržiavania primeranej ochrany údajov sú k dispozícii na požiadanie; kontaktné údaje nájdete na začiatku tohto oznámenia. Ďalšie informácie o účastníkoch štítu na ochranu osobných údajov EÚ a USA nájdete na www.privacyshield.gov/list.

IX. Ako dlho sa uchovávajú vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie stanoveného účelu. Zvyčajne je to obdobie stanovené príslušnými právnymi predpismi. Prípadne po dobu, po ktorú máme oprávnený záujem na ich uchovávaní a neprevažujú vaše záujmy na ich ďalšom neuchovávaní. Vaše osobné údaje vymažeme hneď, ako zanikne ich potreba na účel spracovania alebo ich uchovávanie je právne neprípustné.

Spravidla sú to:

a)      prihlasovacie údaje sa vymažú do siedmich dní, pokiaľ ich ďalšie uchovávanie nie je potrebné na iné účely, ako je odhaľovanie zneužitia a odhaľovanie a oprava technických chýb;

b)     osobné údaje spracúvané v súvislosti s objednávkou sa vymažú najneskôr po uplynutí zákonných lehôt uchovávania; a

c)      osobné údaje spracúvané v súvislosti s registráciou používateľa alebo vytvorením zákazníckeho účtu sa vymažú po dokončení registrácie alebo spolu s vymazaním zákazníckeho účtu.

Tie osobné údaje, ktoré musíme uchovávať, aby sme splnili naše povinnosti týkajúce sa uchovávania údajov, zostávajú uložené až do skončenia príslušnej povinnosti. Ak osobné údaje uchovávame výlučne na účely splnenia povinnosti uchovávania, sú spravidla zablokované tak, aby k nim bol prístup len vtedy, keď je to potrebné na splnenie povinnosti uchovávania.

X. Aké práva mám v súvislosti so svojimi osobnými údajmi?

Ako dotknutá osoba máte právo

a)        na informácie o osobných údajoch, ktoré sa o vás spracúvajú podľa článku 15 GDPR;

b)        opraviť nesprávne a neúplné osobné údaje v súlade s článkom 16 GDPR;

c)        na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR;

d)       obmedziť spracúvanie, článok 18 GDPR;

e)        prenosnosť osobných údajov podľa článku 20 GDPR a

f)        namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, podľa článku 21 GDPR.

Ak chcete uplatniť tieto práva, môžete nás kedykoľvek kontaktovať, napríklad prostredníctvom jedného z kontaktných kanálov uvedených na začiatku tohto oznámenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov podľa článku 77 GDPR, ktorým je

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27